top of page

Assessoria empresarial, amb un equip humà de llarga experiència i amb formació acreditada en matèria

laboral, fiscal i comptable. L'àrea comptable, fiscal i financera està dirigida per en Jaume Casals Altadill, economista, i l'àrea laboral per na Ester Torres Domènech, graduada social, ambdós amb una llarga

trajectòria profesional en el camp de l'assessoria a empreses.

L'equip humà amb el que compta Casals i Torres, Assesssoria empresarial és d'una gran qualificació tècnica. L'integren també altres graduats socials i tècnics en comptabilitat que possibiliten una atenció personalitzada i de màxima qualitat. L'objectiu de la nostra organització és que els nostres clients puguin treballar amb les dades financeres i comptables dels seus negocis i possibilitar que així disposin dels instruments bàsics i imprescindibles per a prendre les decisions empresarials més òptimes en cada moment.

bottom of page